Artist Statement
English

I have always been fascinated by the built environment and what influence this artificial environment has on people. What do the things we build as human beings say about us, and how does this affect us in return?

We are exceptional beings who, due to a lack of fur, scales or feathers to protect our bodies, are dependent on external means of survival, and have therefore filled the world with all kinds of constructions to live in. Every culture and country has its own way of building and shares its living environment differently, but what we all have in common is that we need a roof over our heads.

Through my artworks I try to gain insight into this anthropological context; I am just as interested in how we live here among the large blocks of flats as how people around the world build their own houses from different materials, both temporarily and permanently, how traditions have shaped different styles, and how the climate affects these traditions.

My sculptures, photographs and drawings are the result of this search for physical structures that uncover our cultural values, and are mainly about the physical experience of living in and between artificial constructions and how this affects us, and the world around us.

 

 

 

 

Artist Statement
Nederlands

In mijn werk ben ik al lange tijd bezig met het onderzoeken van de bebouwde omgeving, en wat voor invloed deze artificiële omgeving heeft op de mens. Wat zeggen de dingen die wij creëren over ons als mens, en hoe beïnvloed dit ons vervolgens weer?

We zijn bijzondere wezens die door gebrek aan een vacht, schubben of veren om ons lichaam te beschermen afhankelijk zijn van externe middelen om te overleven, en hebben daardoor de wereld volgebouwd met allerlei constructies om in te wonen. Elke cultuur en land kent zijn eigen manier van bouwen en deelt zijn leefomgeving anders in, maar wat we allemaal gemeen hebben is dat we een dak boven ons hoofd nodig hebben.

Door middel van mijn kunstwerken probeer ik inzicht te krijgen in deze antropologische context; ik ben net zo geïnteresseerd in hoe wij hier tussen de grote flatgebouwen leven als hoe mensen overal ter wereld hun eigen huizen bouwen uit verschillende materialen, zowel tijdelijk als permanent, als hoe tradities verschillende bouwstijlen hebben gevormd, en hoe het klimaat invloed heeft op deze tradities.
Mijn sculpturen, foto's en tekeningen komen voort uit deze beeldende zoektocht naar fysieke structuren die iets laten zien van onze culturele waarden, en gaan voornamelijk over de lijfelijke ervaring van wonen en het leven in en tussen deze artificiële constructies en wat voor invloed dit heeft op ons, en de wereld om ons heen.