Artist Statement
English

My work consists mainly of sculptures and photography, which originate from my visual search for the relationship between the materialistic reality and the human subjective experience of the (built) environment.

There seems to be a constant interaction between ourselves and our environment: our reality, memories and daily life take shape through our environment, while at the same time we shape and construct our surroundings on the basis of our needs and cultural ideals. This interwovenness between forming and at the same time being formed is constantly in motion, and has had many forms over the course of human history. The buildings, landscapes, and everyday objects around us seem to be a metaphor for our inner reality, that we use to navigate through our own maze of thoughts, ideas, and relationships.

I am constantly researching what kind of connection man has with his (self) constructed world, how we form our reality based on the environment and vice versa, and in which shapes, materials, and colors our ideas around the world take shape, despite the realization of the impossibility of fully understanding everything around me.

My work is realistic (as opposed to abstraction) to allow the viewer to recognize the everyday space we all physically and mentally inhabit. I consciously use forms and materials that evoke strong associations to make use of this recognition. I also look for a certain tension between the materials in the work. For example, I put fragile ceramic under tension, or I combine hard or fragile materials with soft materials, or I use the material itself in an opposite or unconventional way.

The sculptures often have the same size as the spectator, or is placed on a height that allows the viewer to relate to the work, and therefore recognizes the relations between his own body and the work, and consequently the environment. By using the size of the human body I investigate the physical and metaphorical meaning of the human scale in our every day surroundings.

 

 

 

 

 

 

Artist Statement
Nederlands

Mijn werk bestaat voornamelijk uit sculpturen en fotografie, die voortkomen uit mijn visuele zoektocht naar de relatie tussen de materialistische realiteit en de menselijke subjectieve ervaring van de (gebouwde) omgeving.

Er lijkt een constante interactie te zijn tussen onszelf en onze omgeving: onze realiteit, herinneringen en dagelijks leven krijgen vorm door onze omgeving, terwijl we tegelijkertijd ook onze omgeving construeren aan de hand van onze behoeftes en culturele idealen. Deze verwevenheid tussen het vormen en tegelijkertijd zelf gevormd worden is constant in beweging, en heeft in de menselijke geschiedenis al vele gedaantes gekregen. De ruimtes, landschappen, en alledaagse voorwerpen om ons heen lijken een metafoor te zijn voor onze innerlijke realiteit, om te kunnen te navigeren door ons eigen doolhof van gedachten, ideeën, en relaties.

Ik ben continu aan het onderzoeken wat deze connecties zijn die de mens heeft met zijn (zelf) geconstrueerde wereld, hoe we onze realiteit vormen aan de hand van de omgeving, en andersom in welke vormen, materialen, en kleuren onze ideeën over de hele wereld vorm krijgen, ondanks het besef van de onmogelijkheid om alles om me heen volledig te kunnen begrijpen.

Mijn werk is realistisch (in tegenstelling tot abstractie) om de toeschouwer de alledaagse ruimte te laten herkennen die we allemaal fysiek en mentaal bewonen. Ik maak bewust gebruik van vormen en materialen die sterke associaties oproepen, om gebruik te maken van deze herkenning. Ook zoek ik daarbij naar een bepaalde spanning tussen de materialen in het werk. Zo zet ik bijvoorbeeld breekbaar gips onder spanning, of combineer ik harde of juist breekbare materialen met zachte materialen, of gebruik ik het materiaal zelf op een tegenovergestelde of onconventionele manier.

Vaak heeft mijn werk hetzelfde formaat als de toeschouwer of hangt het op een hoogte waardoor de toeschouwer zich kan verhouden tot het werk, en daarmee zijn eigen lichaam en verhoudingen kan herkennen. Door gebruik te maken van het menselijk lichaam onderzoek ik de letterlijke en figuurlijke betekenis van de menselijke maat in onze alledaagse omgeving.